• 15. 12. 2019 (18:50) - Požár +

  15. 12. 2019 (18:50) - Požár
  Událost ohlašuje KOPIS KvK. Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+5 k požáru do firmy Hainz Glass Decor v Hranicích. Na místě bylo zjištěno, že došlo k zahoření uhlíkových patron ve vzduchotechnice. Na místě dále zasahovaly jednotky HZS Aš, JSDH Hranice a Hazlov. Ke zranění nedošlo a po vyjmutí patron a vynesení na volné prostranství byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 2. 12. 2019 (7:16) - Planý poplach +

  2. 12. 2019 (7:16) - Planý poplach
  Z domnělého požáru v zahrádkářské kolonii v Okružní ulici v Aši bylo jen pálení větví. Jednotka byla odvolána ještě před svým výjezdem.
 • 2. 11. 2019 (16:02) - Technická pomoc +

  2. 11. 2019 (16:02) - Technická pomoc
  Událost ohlašuje KOPIS KvK. Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k otevření osobního vozidla, ve kterém mělo být uzamčené dítě, do ulice Tesařská v Aši. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že na parkovišti stojí osobní vozidlo Škoda Fabia II. a uvnitř je zamčené malé dítě (9. měsíců) v autosedačce na zadním sedadle za řidičem, a malý pes. Řidička na chvíli vystoupila z vozidla a pravděpodobně malý psík, pohybující se na předních sedadlech, sešlápl zamykací tlačítko umístěné u řadící páky a vozidlo se uzamklo. Dítě ani pes nebyli nijak ohroženi a proto VZ rozhodl o nedestruktivním vniknutí do vozidla za pomoci speciálního vybavení. Vozidlo se pak podařilo úspěšně odemknout. Po kontrole dítěte i psa bylo vozidlo předáno rodičům a jednotka se vrátila zpátky na základnu.
 • 19. 10. 2019 (12:08) - Technická pomoc +

  19. 10. 2019 (12:08) - Technická pomoc
  Událost ohlašuje KOPIS KvK. Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k úniku provozních kapalin na křižovatku silnice č. 217 ve směru na Hranice a Doubravu u bývalého Mavexu. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k úniku menšího množství pohonných hmot, který však v důsledku deštivého počasí vytvořil ve křižovatce a u krajnice v délce asi 50m viditelný olejový film. Neznámé vozidlo, ze kterého došlo k úniku, pokračovalo ve směru na Hranice. Jednotka pomocí sorbentu provedla zasypání vozovky v místě úniku a následně použitý sorbent smetla do připravené nádoby. Po úklidu vozovky se jednotka vrátila zpátky na základnu.
 • 18. 8. 2019 (11:49) - Technická pomoc +

  18. 8. 2019 (11:49) - Technická pomoc
  Událost ohlašuje KOPIS KvK. Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+2 k likvidaci vosího hnízda do Krásné, m.č. Kamenná. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že na půdě RD je cca 40 cm vosí hnízdo a že se majiteli nedaří jej sprejem na vosy zlikvidovat. Jednotka provedla odříznutí hnízda do igelitového pytle a následně na zbytek vos použila sprej. Pytel i s vosami byl následně zlikvidován.
 • 17. 8. 2019 (16:31) - Dopravní nehoda +

  17. 8. 2019 (16:31) - Dopravní nehoda
  Událost ohlašuje KOPIS KvK. Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k DN jednoho osobního vozidla na křižovatku ulic Okružní a Studentská v Aši. Krátce po výjezdu bylo jednotce operačním střediskem upřesněno, že má zajistit přistání vrtulníku na fotbalovém hřišti v Krásné. Jednotka se přesunula na hřiště a zajistila místo pro přistání. Po přeletu vrtulníku nad místem nehody (cca 750m vzdušnou čarou od hřiště), kde zasahovala jednotka HZS Aš a ZZS Aš, se rozhodl pilot přistát v těsné blízkosti nehody. Jednotka byla poté odeslána zpět na základnu.
 • 7. 8. 2019 (8:40) - Požár +

  7. 8. 2019 (8:40) - Požár
  Událost ohlašuje KOPIS KvK. Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+1 k požáru do ašské firmy Astos, kde došlo k zahoření ve vzduchotechnice. Členové jednotky na příkaz VZ zajistili pomocí tří dílů nastavovacích žebříků přístup na boční přístavbu a dalším dílem žebříku z této přístavby k hořící střeše a komínu. Strojník doplňoval cisternu HZS Aš. Na místě zasahovali dále jednotky HZS Cheb a JSDH Hranice. Po likvidaci byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 27. 7. 2019 (11:06) - Požár +

  27. 7. 2019 (11:06) - Požár
  Událost ohlašuje KOPIS KvK. Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k požáru pole a lesa do obce Heidelheim (u Selbu) v rámci přeshraniční spolupráce. Na místo vyjely i jednotky SDH Hazlov a Hranice a HZS Aš. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru pole a přilehlého lesíka a že požár je již lokalizován. Jednotka HZS Aš byla odeslána zpět na základnu a zbytek jednotek prováděl dohašování lesíku (60x30m). Po likvidaci byly jednotky odeslány zpět na základny.
 • 19. 7. 2019 (11:06) - Požár +

  19. 7. 2019 (11:06) - Požár
  Událost ohlašuje KOPIS KvK. Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k požáru lesa do do ulice Lipová cesta v Aši. V Lipové cestě se jednotka potkala s jednotkou HZS Aš a od VZ bylo zjištěno, že byl již proveden průzkum celého místa a žádný požár nebyl zpozorován. Zásah byl překvalifikován na planý poplach a jednotka byla odeslána zpět na základnu.
 • 18. 7. 2019 (23:30) - Požár +

  18. 7. 2019 (23:30) - Požár
  Událost ohlašuje KOPIS KvK. Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k požáru do ulice Horská v Aši. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a že se jedná po požár střechy opuštěné garáže. Jednotka na místě asistovala příslušníkům HZS v rozebírání střechy a dohašování. Po likvidaci požáru a uklizení věcných prostředků, byla jednotka odeslána zpátky na základnu.
 • 6. 7. 2019 (7.49) - Požár +

  6. 7. 2019 (7.49) - Požár
  Událost ohlašuje KOPIS KvK. Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k blíže neurčenému požáru v ašské Příkré ulici v parku G. Geipela. Během jízdy k zásahu bylo od jednotky HZS Aš zjištěno, že na udaném místě žádný požár není a jednotka byla přesměrována na obchvat a kontrolu prostoru na motokrosové dráze. Ani zde nebyl žádný požár zpozorován a tak jednotka pokračovala na Nový Žďár a zpátky do Aše ke kontrole parku ze strany od hlavního nádraží. Během cesty bylo jednotce oznámeno, že požár byl již objeven v parku G. Geipela, ale je pro požární techniku nedostupný. Ve spolupráci s VZ byly zjišťovány možnosti, jak se dostat k požáru co nejblíže. Jednalo se o požár lesní hrabanky u železniční tratě mezi hlavním nádražím a stanicí Aš město. Následně bylo rozhodnuto, že jednotka HZS Aš se pokusí přijet co nejblíže po zarostlé polní cestě nad motokrosovou dráhou. Poté bylo nutné rozvinout útočný proud 6C, k místu požáru od CAS20 T815. Požářiště o rozloze cca 2,5 x 1,5m bylo poté rozhrabáváno a dohašováno ve spolupráci s jednotkou HZS Aš. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu..
 • 2. 7. 2019 (20:22) - Požár +

  2. 7. 2019 (20:22) - Požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS 30 T 815 v počtu 1+2 k požáru v domě ve Vilové ulici v Hranicích. Během jízdy k zásahu, byla jednotka KOPIS, na základě rozhodnutí VZ za obcí Studánka odeslána zpět na základnu.
 • 22. 6. 2019 (12:44) - Požár +

  22. 6. 2019 (12:44) - Požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS 30 T 815 v počtu 1+2 k požáru zahradní chatky do Kotkovy ulice v Aši. Na místě jednotka asistovala příslušníkům HZS Aš při dohašování. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 19. 6. 2019 (15:02) - Požár +

  19. 6. 2019 (15:02) - Požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS 30 T 815 v počtu 1+1 k požáru v kuchyni, v rodinném domě v Aši. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že požár byl již zlikvidován jednotkou HZS Aš. Jednotka asistovala příslušníkům HZS při likvidaci útočného vedení a uklízení vybavení. Poté se vrátila zpět na základnu.
 • 8. 6. 2019 (10:00) - Únik NL +

  8. 6. 2019 (10:00) - Únik NL
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k úniku čpavku ve firmě Petainer v Aši a zranění několika zaměstnanců. Jednalo se o taktické cvičení jednotek požární ochrany. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš. Dále se cvičení zúčastnili hasiči z Chebu, Hazlova, Hranic a německého Selbu. Úkolem jednotek bylo zamezit úniku čpavku z poškozeného potrubí, vyhledávání osob a zkrápění unikajícího čpavku na střeše objektu. Po ukončení cvičení se jednotky vrátily na své základny.
 • 7. 6. 2019 (23:32) - Požár +

  7. 6. 2019 (23:32) - Požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+2 k požáru zahradní chatky do zahrádkářské kolonie v Kotkově ulici v Aši. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš. Na místo se dostavila i posilová jednotka z Hazlova. Po likvidaci požáru a doplnění požární vody se jednotka vrátila zpět na základnu.
 • 28. 5. 2019 (20:46) - Požár +

  28. 5. 2019 (20:46) - Požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+5 k požáru osobního automobilu do Krásné u hotelu Větrov. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a že se jedná o požár odstaveného nepojízdného vozidla. Jednotka byla následně odeslána zpět na základnu.
 • 10. 5. 2019 (3:43) - Požár +

  10. 5. 2019 (3:43) - Požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+2 k požáru střechy RD do Kopanin u Aše. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a že se jedná o požár podkroví a střechy RD. Celkem se na místo sjelo pět jednotek hasičů včetně automobilového žebříku z Chebu a požár byl postupně zlikvidován. Na své základy se jednotky vracely po sedmé hodině ranní.
 • 9. 5. 2019 (6:28) - Dopravní nehoda +

  9. 5. 2019 (6:28) - Dopravní nehoda
  Jednotka vyjela vozidlem VEA Ford v počtu 1+1 k zajištění přistávací plochy pro vrtulník po dopravní nehodě u hotelu Větrov v Krásné. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a že zraněného muže, kterého musela z vozidla vyprostit za pomoci vyprošťovacího zařízení, ošetřuje posádka ZZS Aš. Jednotka byla následně určena k zastavení dopravy během přistání vrtulníku LZS a dále asistovala při nakládání zraněné osoby do vrtulníku. Po odletu vrtulníku byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 22. 4. 2019 (18:07) - Požár +

  22. 4. 2019 (18:07) - Požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu do obce Studánka bylo zjištěno, že hoří travní porost u plotu vodárny Chevak na ploše cca 6x10m a že je požár likvidován jednotkami HZS Aš a SDH Hranice. Jednotka zůstala na místě jako záloha a po krátké chvíli byla VZ odeslána zpět na základnu.
 • 9. 4. 2019 (14:22) - Dopravní nehoda +

  9. 4. 2019 (14:22) - Dopravní nehoda
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+2 k dopravní nehodě OA. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a SDH Hranice, havarovaný automobil byl zajištěný a osoby převzala osádka ZZS. Členové jednotky pomáhali s řízením dopravy, po uzavření komunikace policií ČR a po dohodě s VZ jednotka neprováděla další činnosti a byla odeslána na základnu.
 • 8. 4. 2019 (11:49) - Požár +

  8. 4. 2019 (11:49) - Požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+1 k požáru lesní hrabanky v katastru obce Pastviny v lese podél komunikace zvané "signálka". Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a SDH Hranice a požár je lokalizován a těsně před likvidací. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka neprováděla další činnosti a byla odeslána na základnu.
 • 16. 3. 2019 (12:14) - Dopravní nehoda (požár) +

  16. 3. 2019 (12:14) - Dopravní nehoda (požár)
  K dopravní nehodě s následným požárem jsme vyjížděli s CAS30 T815 v počtu 1+2 k ústavu Pata na silnici č. I/64. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a že došlo k dopravní nehodě dvou automobilů s následným požárem. Jednotka asistovala při ošetřování dvou popálených osob a následně zajišťovala přistání pro dva vrtulníky. Nehoda si vyžádala jeden lidský život.
 • 10. 3. 2019 (16:28) - Technická pomoc +

  10. 3. 2019 (16:28) - Technická pomoc
  K poškozené střeše po silném větru jsme vyjížděli s CAS30 T815 v počtu 1+3 do Komenského ulicev Aši. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a že došlo k částečnému stržení lepenkové střechy z obytného domu. Jednotky provedly opětovné zajištění střechy pomocí dřevěných latí. Odtud byly jednotky vyslány k poškozené střeše do Klostermannovy ulice, kde byla střecha zajištěn aobdobných způsobem. Následně byla jednotka vyslána k padlému stromu do obce Studánka. Zde byly objeveny dva stromy přes komunikaci, které byly rozřezány a odklizeny. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 • 6. 3. 2019 (16:12) - Požár +

  6. 3. 2019 (16:12) - Požár
  K požáru sklepa v Kopaninách jsme vyjížděli s CAS30 T815 v počtu 1+1. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a že došlo k drobnému zahoření ve sklepě RD. Po likvidaci požáru a odvětrání sklepa byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 24. 2. 2019 (16:00) - Záchrana osoby +

  24. 2. 2019 (16:00) - Záchrana osoby
  K záchraně osoby jsme vyjeli s CAS30 T815 v počtu 1+3. V bývalé rotě ve Štítarech došlo k propadnutí jednoho člena paintballového týmu do bývalé vodárny zhruba do hloubky 4m. Muž si po pádu stěžoval na poraněnou ruku a bylo nutné jej vyprostit pomocí nosítek přes malý vstupní otvor v podlaze, což bylo poněkud komplikované. Po vytažení byl muž předán do péče Zdravotní záchranné služby. Jednotka byla poté odeslána na fotbalové hřiště do Krásné, zajistit přistávací plochu pro vrtulník z důvodu nepředpokládaných vnitřních zranění.
 • 9. 2. 2019 (18:09) - Požár +

  9. 2. 2019 (18:09) - Požár
  Požár komína v Doubravě se obešel bez vážnějších škod a byl rychle zlikvidován jednotkou HZS Aš, která byla jako první na místě.
 • 8. 12. 2018 - Požár +

  8. 12. 2018 - Požár
  Krátce před 21.hodinou byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár chatky v Žerotínově ulici v Aši. Po příjezdu na místo zde již zsahovala jednotka HZS Aš a požár byl rychle zlikvidován. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 10. 11. 2018 - Požár +

  10. 11. 2018 - Požár
  Krátce po 22.hodině byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár odpadu v areálu bývalé Tosty barevny v Okružní ulici v Aši. Po příjezdu na místo zde již zsahovala jednotka HZS Aš a požár byl rychle zlikvidován. Jednotka byla poté odeslána zpětr na základnu.
 • 9. 11. 2018 - Pátrání po osobě +

  9. 11. 2018 - Pátrání po osobě
  Krátce po 18.30 byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o pátrání po zraněné osobě na blíže neurčeném místě v okolí Krásné. Seřadiště pro techniku bylo zvoleno v areálu fotbalového hřiště. Na místo se sjelo na čtyřicet hasičů ze sedmi jednotek a více jak dvacet policistů včetně psovodů a začalo pátrání v terénu. Krátce po 22. hodině byla osoba nalezena a předána do péče Zdravotní záchranné služby. Na místo zásahu byl povolán i starosta obce, z důvodu koordinace a zajištění týlového zabezpečení pro zasahující.
 • 27. 10. 2018 - Technická pomoc +

  27. 10. 2018 - Technická pomoc
  Odstranění padlého stromu na komunikaci v Kamenné osadě, před výjezdem na hlavní silnici nad Větrovem.
 • 23. 10. 2018 - Pátrání po osobě +

  23. 10. 2018 - Pátrání po osobě
  Pátrání po pohřešovaném chlapci v Hranicích. Vzhledem k okolnostem nebudou poskytovány další informace.
 • 20. 10. 2018 - Požár (cvičení) +

  20. 10. 2018 - Požár (cvičení)
  Taktické cvičení na téma dálková doprava vody, kterého se zúčastnilo zhruba 90 hasičů z devíti jednotek z české i německé strany.
 • 18. 10. 2018 - DN +

  18. 10. 2018 - DN
  Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na Smrčinách před Studánkou. Nehoda se obešla bez vážnějšího zranění. Na místě zasahovala jednotky HZS Aš a JSDH Hranice. Naším úkolem bylo řídit dopravu v místě zásahu.
 • 6. 10. 2018 - Požár (cvičení) +

  6. 10. 2018 - Požár (cvičení)
  Taktické cvičení ve firmě na výrobnu hudebních nástrojů Gewa v německém Adorfu.
 • 23. 9. 2018 - technická pomoc +

  23. 9. 2018 - technická pomoc
  Silný vítr, který zasáhl ČR v noci z 23. 9 na 24. 9 napáchal na Ašsku jen menší škody. V nočních hodinách jsme vyjížděli s CAS30 T815 v počtu 1+5 k padlému stromu do Příční ulice v Aši (u bývalé pekárny) směrem do Mokřin. Strom padlý přes celou komunikaci jednotka pomocí motorové pily rozřezala a odklidila z komunikace. Poté se vrátila na základnu.
 • 20. 9. 2018 - pátrání po osobě +

  20. 9. 2018 - pátrání po osobě
  Jednotka vyjela vozidlem VEA Ford Tranzit na shromaždiště u OOP PČR v Aši ul. Karlova. Zde proběhlo seznámení s událostí a byl dán popis pohřešované osoby. Následně jednotka prováděla pátrání po pohřešované osobě dle pokynů vedoucího OOP PČR Aš v katastru města Aše a Mokřin. Zhruba po dovou hodinách byla ztracená osoba v pořádku nalezena na území města Selbu. Po ukončení pátrání se jednotka vrátila zpět na základnu.
 • 19. 9. 2018 - požár +

  19. 9. 2018 - požár
  Požár odpadu v bývalé Tostě barevně v Aši Okružní ulici. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS Aš. Požár byl lokalizovaný a od jednotky Krásná nebyla pomoc zapotřebí. Po rychlé likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.
 • 19. 9. 2018 - technická pomoc +

  19. 9. 2018 - technická pomoc
  K požáru rozvaděče do jedné z hranických firem byla jednotka povolána dne 19. 9. 2018. První jednotka na místě však upřesnila, že došlo k technické závadě kondenzátoru na rozvaděči, který již nehoří. Z toho důvodu byla jednotka během jízdy k zásahu odvolána a vrátila se tak zpět na základnu.
 • 6. 9. 2018 - únik plynu +

  6. 9. 2018 - únik plynu
  Jednotka vyjela s vozidlem CAS30 v počtu 1+2 k úniku plynu do Hranic, m.č. Krásňany č.p. 766. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o překopnutou přípojku plynu přímo u Domova pro seniory. K poškození došlo během probíhající rekonstrukce komunikace. V době příjezdu na místo zásahu zde již zasahovala jednotka HZS Aš a od VZ bylo zjištěno, že domov je kompletně evakuovaný na nádvoří za budovou a o obyvatele se stará personál domova. Jednotka HZS Aš měla za použití hydraulického zařízení částečně uzavřený únik plynu z potrubí a nyní vyčkávala na příjezd plynárenské pohotovostní služby k zajištění úplného uzavření úniku plynu. Po příjezdu technika pohotovostní služby bylo poškozené potrubí uzavřeno a jednotka byla VZ odeslána zpět na základnu.
 • 21. 8. 2018 - požár +

  21. 8. 2018 - požár
  K prohlídce po požáru elektroinstalace bojleru jsme vyjížděli do RD v Krásné. Na místě bylo zjištěno, že majitel počínající požár sám uhasil a oheň se nikam dále nerozšířil.
 • 11. 8. 2018 - požár +

  11. 8. 2018 - požár
  K požáru dřeva a smrku jsme vyjížděli do obce Vernéřov s CAS30 T815 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že zde zasahuje jednotka HZS Aš a že se jedná o požár složeného dříví a k němu přiléhajícímu stromu. Jednotka Aš již požár lokalizovala a probíhalo dohašování. Členové JSDH Krásná pomámali při rozebírání dřeva a jeho následném uhašení. Po likvidaci byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 7. 8. 2018 - požár +

  7. 8. 2018 - požár
  Požár čtyř pneumatik a drobného odpadu u bývalé Ohary v Podhradí. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS Aš a požár byl zlikvidován.
 • 1. 8. 2018 - požár +

  1. 8. 2018 - požár
  Požár louky v Žirovicích u Fr. Lázní na ploše asi 60x60m.
 • 31. 7. 2018 - požár +

  31. 7. 2018 - požár
  Požár louky v Kopaninách u Aše
 • 31. 7. 2018 - požár +

  31. 7. 2018 - požár
  Požár pole ve Štítarech, na Štítarském vrchu u větrné elektrárny, na ploše cca 200x200m
 • 30. 7. 2018 - požár +

  30. 7. 2018 - požár
  Požár lesa v Trojmezí
 • 29. 6. 2018 - požár +

  29. 6. 2018 - požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k požáru do areálu fy JM autodíly v Aši. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár celkem devíti vozidel na odstavné ploše u servisu a že na místě zasahuje jednotka HZS Aš. Na místo se dále dostavily jednotky z Hranic a Hazlova a požár byl společnými silami zlikvidován.
 • 30. 5. 2018 - únik ropných látek +

  30. 5. 2018 - únik ropných látek
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k úniku provozních kapalin na parkoviště u městského hřbitova v Aši. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o únik motorového oleje na komunikaci. Skvrna se v důsledku deště roztekla v délce asi 60 m. Na místě byla již přítomná hlídka Městské Policie. Jednotka provedla posyp vozovky sorbentem a pomocí košťat zajistila sběr použitého sorbentu. Během návratu na základnu, byla jednotka operačním střediskem vyslána ještě k likvidaci padlého stromu na komunikaci do obce Podhradí.
 • 24. 5. 2018 - technická pomoc +

  24. 5. 2018 - technická pomoc
  Na pomoc staršímu muži, který upadl na schodech ve sklepě a již se nemohl sám dostat zpět do bytu jsme vyjeli dne 24. 5. 2018 vozidlem VEA Ford v počtu 1+4. Na místě jsme pak zjistili, že částečně invalidní muž je nezraněn a nepotřebuje další ošetření. Pomohli jsme mu zpět do bytu a předali do péče manželky a poté se vrátili na základnu.
 • 1
 • 2