Zápisy z jednání Zastupitelstva obce Krásná


2018

DownBT over  18. 1. 2018
DownBT over  20. 2. 2018
DownBT over  22. 3. 2018
DownBT over  26. 4. 2018
DownBT over  24. 5. 2018

V souvislosti s platností Nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR"), které platí od 25. 5. 2018, jsme nuceni ukončit zveřejňování "Zápisů ze zastupitelstva".

Zápisy jsou každému k dispozici k nahlédnutí na OÚ v Krásné.

2017

DownBT over  19. 1. 2017
DownBT over  16. 2. 2017
DownBT over  30. 3. 2017
DownBT over  20. 4. 2017
DownBT over  18. 5. 2017  
DownBT over  20. 6. 2017  
 nekonalo se
 nekonalo se
DownBT over  14. 9. 2017
DownBT over  12. 10. 2017
DownBT over  16. 11. 2017
DownBT over  14. 12. + 28. 12. 2017

2016

DownBT over  14. 1. 2016
DownBT over  18. 2. 2016
DownBT over  17. 3. 2016
DownBT over  21. 4. 2016
DownBT over  26. 5. 2016
DownBT over  23. 6. 2016
DownBT over  26. 7. 2016
DownBT over  25. 8. 2016
DownBT over  15. 9. 2016
DownBT over  13. 10. 2016
DownBT over  10. 11. 2016
DownBT over  15. 12. 2016

2015

DownBT over  22. 1. 2015
DownBT over  19. 2. 2015 
DownBT over  19. 3. 2015
DownBT over  23. 4. 2015
DownBT over  21. 5. 2015
DownBT over  18. 6. 2015
 nekonalo se
DownBT over  6. 8. 2015
DownBT over  17. 9. 2015
DownBT over  15. 10. 2015
DownBT over  19. 11. 2015
DownBT over  10. 12. 2015
  • 1
  • 2