Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb. Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů – obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele jednotky (po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele) jmenuje a odvolává starosta obce. Jednotka SDH je organizační složka obecního úřadu.

Technika jednotky   Sbor SDH   Legislativa v PO   Výjezdy jednotky

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 
příjmení   jméno       funkce, zařazení
POKORNÝ   Luboš       starosta obce
             
PAPRSEK   Roman       velitel jednotky, strojník*
PAPRSEK   Petr       velitel družstva, ZVJ*
             
POKORNÝ, ml.
  Jiří       strojník
POSPÍŠILOVÁ   Martina       strojník
             
BĚLOHLÁVEK   Robin       hasič, NDT*
BUBLA   Vlastislav       starší hasič
BULANT   Jiří       starší hasič
DROFA   Stanislav       starší hasič
JEDLIČKA   Václav       starší hasič, řidič
JENÍČEK   Dominik       hasič
KOVAŘÍK   Jaroslav       hasič
PABOUČEK   Karel       starší hasič, NDT
PAPRSEK   Pavel       starší hasič, NDT*
POPOVYČ   Vasyl       starší hasič
SOJKA   Jiří       hasič
STŘEČEK   Milan       starší hasič, NDT
TRKAL   Michal       hasič
ZAVADIL   Martin       hasič

 

Vysvětlivky
ZVJ - zástupce velitele jednotky
NDT - nositel dýchací techniky
(*) - příslušník HZS ČR