Realizace projektu v obci Krásná

Díky společnému přeshraničnímu projektu "Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf /Vogtl." vyřešila obec na minimálně další dvě desetiletí požární ochranu v obci. Každá obec je ze zákona o požární ochraně povinná zřídit jednotku požární ochrany a udržovat ji akceschopnou, tj. musí ji vybavit ochrannými prostředky a požární technikou, požárním příslušenstvím a v neposlední řadě i odborně proškolenými hasiči.

Celkový přínos tohoto projektu však není jen pro obec Krásnou, ale pro celý Ašský výběžek a to nejen v České republice, ale zasahuje i do příhraničí a ve spolupráci s obcemi Bad Elster a Adorf bude zajištěna komplexní požární ochrana v celém našem regionu. A zapomenout nemůžeme ani na společenský dopad tohoto projektu, díky kterému můžeme lépe poznat naše německé sousedy a hlavně spolu v budoucnu aktivně komunikovat a spolupracovat.

Pod jednotlivými obrázky naleznete podrobné informace ke každé části projektu
CAS30 mini CAS30 mini CAS30 mini CAS30 mini CAS30 mini
Cisternová automobilová stříkačka Užitkové terénní vozidlo Velkoprostorový stan Přístavba garáže Kompletní výstroj pro hasiče

 

 

Aktuality:

Setkání hasičů z Krásné a Adorfu

15. 12. 2018
Obsahem setkání byla návštěva hasičů z Krásné na vánočním trhu města Adorf. V rámci návštěvy zde společně s hasičskými kamarády z Adorfu nabízeli tradiční české a německé pochutiny a nápoje. Hasiči z Krásné návštěvníkům trhu prezentovali např. tradiční české „utopence“, nakládané hermelíny, pikantní klobásu na grilu i studenou čabajku a k zahřátí např. medovinu či grog. Nechybělo tolik oblíbené točené české pivo a pro milovníky sladkého tradiční lázeňské oplatky, které se podávaly i teplé. I přes velmi chladné počasí se akce velmi vydařila, místní byli příjemně překvapeni účastí českých hasičů na jejich trhu, někteří si dokonce stánek pamatovali z loňského roku. Společná účast hasičů byla zároveň velmi dobrou propagací přeshraničního projektu.


Setkání hasičů z Krásné, z Bad Elsteru a Adorfu

9. 12. 2018
Obsahem setkání byla návštěva hasičů z Adorfu a z lázeňského města Bad Elster na vánočním setkání v Krásné. V rámci společného odpoledne na návsi prezentovali saští kamarádi místním obyvatelům a návštěvníkům z širokého okolí Vánoce v Německu prostřednictvím nabídky tradičních pokrmů z regionu Vogtland. Podávaly se opečené bramborové placky s jablečným pyré nebo tzatziki, klobása a pastýřská rolka na grilu, svařené víno a punč. Společně s hasiči přijelo spoustu kamarádů a přátel z Adorfu, Bad Elsteru a místní části Sohl, což přispělo k velkolepé akci, v rámci které došlo k setkání nejen hasičů, ale i obyvatel všech partnerských obcí.


Přeshraniční cvičení v Krásné

6. 10. 2018
Na sobotu bylo naplánováno společné cvičení hasičů z česko-sasko-bavorského regionu v obci Krásná u místního rybníku. Hlavním tématem cvičení byla dálková doprava vody. Cvičení se zúčastnili profesionální hasiči z Chebu, kteří přivezli velkoobjemové čerpadlo SOMATI, profesionální hasiči z Aše, dobrovolní hasiči z Hazlova, Hranic a Krásné a z německé strany dobrovolní hasiči z Adorfu, Bad Elsteru a jeho místní části Sohl a jako hosté dobrovolní hasiči ze Selbu. Cvičení začalo vyhlášením poplachu v 9:06 hod. Problém opět nastal s povoláním hasičů ze Saska, kterým operační středisko nechtělo vyhlásit poplach, protože o cvičení dopředu nevědělo. I přes počáteční problémy ale nakonec všichni dorazili, - Adorfští hasiči přijeli na místo zásahu v 9:49 hod., po nich následovali hasiči z Bad Elsteru a jeho místní části Sohl. Velitel zásahu seznámil všechny postupně přijíždějící jednotky s jejich úkoly. Celé cvičení bylo rozděleno na tři úseky. První úsek měl za úkol přivést za pomoci velkoobjemového čerpadla SOMATI vodu z bývalého koupaliště do cca. 1,3 km vzdáleného rybníka. Druhý úsek zajišťoval dálkovou dopravu vody a třetí kyvadlovou dopravu vody pomocí cisteren do Štítar. Komunikaci mezi hasiči zajišťoval tlumočník prostřednictvím vysílaček. Po ukončení cvičení následoval úklid použitého vybavení a hadic, kterých opravdu nebylo málo. Poté se cca. 80 účastníků přesunulo do Sportovního areálu v Krásné, kde byl postaven stan a v něm zajištěno občerstvení. Nechybělo ani krátké vyhodnocení průběhu cvičení. Po vyhodnocení následovalo posezení všech kamarádů.


Mezinárodní cvičení v Adorfu

6. 10. 2018
Obsahem setkání bylo společné cvičení hasičů z Adorfu a jeho místních částí, z Bad Elsteru a místní části Sohl a za českou stranu hasičů z Krásné. V sobotu 6. 9. 2018 v 9.23 hodin byl vyhlášen prostřednictvím operačního střediska ve Zwickau poplach německých hasičů. Vyžádání součinnosti mezi operačními středisky ve Zwickau a Karlovými Vary a vyslání českých kamarádů do Adorfu trvalo 11 minut. Hasiči z Krásné dorazili na místo zásahu až v 9.53 hod., tedy 30 minut po vyhlášení poplachu v Německu (komunikace mezi operačními středisky je stále v řešení tak, aby do budoucna žádost o posilovou jednotku byl co nejkratší). Místem zásahu byla továrna na výrobu hudebních nástrojů GEWA na konci Adorfu při výjezdu na Olešnici. Tématem cvičení byla simulace exploze způsobené požárem a záchrana deseti pohřešovaných osob, které byly následně předány do péče mladých učňů záchranné služby.
Celkem 96 hasičů si dle instrukcí velitele zásahu rozdělilo jednotlivé úkoly. Některé jednotky zajišťovaly dodávku vody pomocí plovoucího čerpadla přímo z potoka Halštrov (Elster), jiné jednotky zasahovaly uvnitř budovy, kde s použitím dýchací techniky hasily ohniska požáru. Jiné skupiny zde hledaly pohřešované osoby. Nutné bylo zajištění komunikace mezi českými a německými hasiči prostřednictvím tlumočníka. Zhruba po dvou hodinách bylo cvičení zdárně bez újmy na zdraví a majetku ukončeno. Poté se všichni zúčastnění přesunuli do hasičské zbrojnice v Adorfu, kde po chutném obědu došlo i na vyhodnocení průběhu cvičení.


Setkání hasičů z Krásné, hasičů z Bad Elster a Adorf/Vogtl.

29. 9. 2018 - Soutěž v požárním útoku
Obsahem setkání byla účast na soutěži pořádané hasiči v Bad Elsteru v areálu Základní školy v sobotu 29. 9. 2018. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev – mezi nimi i dvě družstva dětí. Hasiči z Krásné půjčili svým kamarádům do Bad Elsteru terče k hasičskému útoku. Po absolvování dvou kol došlo k vyhlášení výsledků a přátelskému posezení všech zúčastněných.


Slavnostní předání vozidla GW-L

14. 9. 2018 - Slavnostní předání vozidla GW-L
V pátek 14. 9. 2018 se v místní části města Bad Elster – Sohl v prostorách před hasičskou zbrojnicí uskutečnilo v rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“ již druhé slavnostní předání hasičského vozidla. Poté, co v květnu byla hasičům z Krásné předána nová velkoobjemová cisterna CAS30 Tatra T815, přišli na řadu kamarádi z Bad Elsteru. V místní části Sohl se nepořizovalo nové vozidlo, ale původní vozidlo LF 16 TS bylo přestavěno na technický automobil vybavený prostředky pro zásah (GW-L). Nová nástavba je vybavena kontejnery, které je možné dle druhu zásahu flexibilně měnit. Součástí vozidla jsou např. hadice o celkové délce 1.500 m a vybavení, které je potřebné pro zásahy při povodních a jiných živelných pohromách. V rámci setkání vystoupili starostové všech projektových partnerů a velitelé hasičských sborů, kteří předali místním hasičům dary. Po oficiální části si kamarádi prohlédli „staronové“ vozidlo a společně poseděli v místní hasičské zbrojnici.


Setkání hasičů z Krásné, Bad Elsteru a Adorf/Vogtl.

1. 9. 2018 - Den otevřených dveří FFW Bad Elster
V sobotu 1. 9. 2018 vyrazili hasiči z Krásné v nově pořízené cisterně do Bad Elsteru, kde se společně i s kamarády z Adorfu setkali v rámci Dne otevřených dveří. V průběhu akce si mohli všichni příchozí prohlédnout vozový park nejen místních hasičů a hasičskou zbrojnici. Kamarádi z Bad Elsteru si pro návštěvníky akce připravili i praktickou ukázku své práce – v prostorách před hasičskými garážemi byl připraven starší osobní automobil, který posloužil k simulaci dopravní nehody a následného vyproštění zraněné osoby, dále proběhla ukázka požáru oleje, hořlavé kapaliny a dřeva a důsledky použití vody při hašení. Mladí hasiči z Bad Elsteru obdrželi od místního sponzora finanční dar. V rámci setkání byly utuženy nejen vztahy hasičů, ale zvýšilo se i povědomí veřejnosti o společném přeshraničním projektu hasičů


Setkání hasičů z Krásné a Adorfu

24. 7. 2018
V úterý 24. 7. 2018 vyrazili zástupci projektového partnera obce Krásná s obchodním zástupcem firmy Pavliš a Hartmann spol. s r.o. panem Suchánkem za hasiči do Adorfu, aby jim předali nové plovoucí čerpadlo PH-MAMUT 2400 včetně přídavné nádrže na benzin a potřebné hadice v celkové délce 60 m. Jedná se o nejvýkonnější čerpadlo z nabídky firmy a své uplatnění najde zejména při čerpání vody při přívalových povodních, které město letos postihly. Po převzetí zboží následovalo proškolení přítomných hasičů panem Suchánkem, který zároveň trpělivě odpovídal na dotazy hasičů týkající se obsluhy čerpadla, záruční doby apod. Hasiči byli z pořízení nového čerpadla nadšeni a těší se na nadcházejí čtvrtek, kdy by rádi v rámci výkonu služby, chtěli plovoucí čerpadlo vyzkoušet na vodě.

TECHNICKÁ DATA
maximální průtok (výkon)  2400 l/min
maximální výtlačná výška  22 m
výtlačné hrdlo  spojka A110
motor  Honda GXV 390
výkon motoru  7,6 kW / 10,2 HP
palivo  natural 95
objem palivové nádrže  2,1 litru základ + pomocná nádrž
hmotnost  53 kg


Setkání hasičů z Krásné, Bad Elsteru a Adorf/Vogtl.

21. 7. 2018
Obsahem setkání byla účast hasičů z Krásné, Remtengrün (místní část Adorf) a Bad Elsteru na soutěži v požárním útoku konaném 21. 7. 2018 v prostorách Sportovního areálu v Krásné. Do soutěže se kromě družstev projektových partnerů přihlásilo i družstvo hasičů z Hranic. Mezi diváky nechyběli kamarádi hasiči ze Sohlu (místní část Bad Elster) a hasiči z Adorfu, kterým se nepodařilo sestavit 7-členné soutěžní družstvo. Soutěžilo se na 2 pokusy, pomalejší čas se škrtal. Vítězný čas byl hned ten první pokus domácích hasičů, kteří požární útok zvládli za 45 sekund. Němečtí kamarádi měli při prvních pokusech trochu problém s nasátím vody, ale druhé pokusy byly již u všech soutěžících vyrovnanější.

Za hasiči z Krásné se umístili hasiči z Remtengrün, třetí místo vybojovali hasiči z Hranic a bramborovou medaili si odvezli kamarádi z královského města Bad Elster. Po ukončení hasičské soutěže následovalo vyhlášení a předání cen a diplomů. V areálu se zároveň konala tradiční slavnost obce Krásná, v rámci které se konaly soutěže pro všechny příchozí. Této akce se hasiči z Remtengrün a z Bad Elsteru také zúčastnili a všichni společně strávili velmi vydařený den.

Setkání hasičů z Krásné a Adorfu

19. 6. 2018
Se uskutečnila schůzka skupiny hasičů z Adorfu a Krásné s obchodním zástupcem společnosti Pavliš a Hartmann, panem Suchánkem, jejímž cílem bylo předvedení plovoucího čerpadla. Na základě spolupráce v rámci projektu bylo zjištěno, že němečtí hasiči nemají běžně ve své výbavě plovoucí čerpadla, a protože při nedávných lokálních záplavách v Adorfu používali plovoucí čerpadlo hasičů z Krásné, rozhodlo se sdružení hasičů z Adorfu prostřednictvím českého projektového partnera pořídit si vlastní plovoucí čerpadlo. Zástupci českého projektového týmu tedy zprostředkovali schůzku se zástupcem firmy vyrábějící požární techniku. Pan Suchánek přivezl několik typů čerpadel, aby si němečtí hasiči udělali představu, co český trh nabízí. Schůzka se uskutečnila u místního rybníka, aby se vše vyzkoušelo na vodě. Hasiči z Adorfu byli prezentací nadšeni a domluvili se s firmou na konkrétní objednávce.


Setkání hasičů z Krásné, Bad Elsteru a Adorf/Vogtl.

30. 5. 2018
Ve středu 30. 5. 2018 se v Krásné na návsi od 11.hodin konalo slavnostní předání velkoobjemové cisterny Tatra T815 pořízené v rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“

I když celou hodinu před samotnou akcí vydatně pršelo a pořadatelé přemýšleli o náhradních prostorech, tak pár minut před slavnostním zahájením vysvitlo sluníčko, odpluly všechny mraky a všichni si užívali krásného májového dopoledne. Tento den byl pro obec a místní hasiče jeden z nejvýznamnějších v celé historii, nikdy předtím Sbor dobrovolných hasičů Krásná nezískal pro svoji práci nové hasičské vozidlo. Po stylovém hudebním zahájení v podobě písně „Co jste hasiči, co jste dělali“ vystoupila řada významných hostů – zastoupen byl Karlovarský kraj a samozřejmě zástupci všech projektových partnerů včetně manažerky projektu. Po tematickém tanečním vystoupení dětí z MŠ Krásná následovaly projevy z řad hasičů. Promluvili jak velitelé projektem dotčených hasičských sborů, tak i okresní ředitel HZS Karlovarského kraje a okresní požární mistr za okres Vogtland. Slavnostní akt byl zakončen předáním symbolického klíče od nového vozidla veliteli SDH Krásná a křtem nového vozidla pomocí džberové stříkačky z rukou mladých hasičů z Krásné.