Přehled o recyklaci odpadů v obci za rok 2015 Doporučený

  • úterý, 03 leden 2017 10:11
Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015“. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany vaší obce, vašeho města.
Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste uspořili elektrické energie,energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Vyčíslili jsme i váš podíl na snížení produkcenebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.
 
Naše obec recyklací elektrospotřebičů ulevila životnímu prostředí. Loni občané odevzdali k recyklaci 7 televizí, 2 monitorů a 0,00 kg drobného elektra Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 7 televizí, 2 monitorů a 0,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 1,24 MWh elektřiny, 23,37 litrů ropy, 6,29 m3 vody a 0,08 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,33 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1,17 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
 Přečteno 1540 krát Naposledy změněno: pátek, 10 únor 2017 11:34