Sdružení Ašsko

Sdružení Ašsko (11)

Co nás dělí, co nás spojuje

 • čtvrtek, 19 říjen 2017 09:14
 • Napsal(a)

Sdružení Ašsko bylo projektovým partnerem okresu Wunsiedel při zpracování studie „Co nás dělí, co nás spojuje“ - Propojení měst Oberkotzau a Rehau, Schönwald a Selb s mikroregionem Ašsko. Studii v českém i německém jazyce Vám nyní představujeme...


PDF 32 iconStudie "Co nás dělí, co nás spojuje" - český jazyk

 

PDF 32 iconStudie "Was uns trennt, ist was uns verbindet" - německý jazyk

CSS - Informační zpravodaj č. 3

 • pondělí, 04 září 2017 07:58
 • Napsal(a)
Centrum společných služeb
Realizace projektu: 1.7.2016- 30.6.2019
Registrační číslo projektu: CZ 03.4.74/0.0/0.0/15-019/0003017

Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko, dostává se Vám do rukou třetí číslo Informačního zpravodaje, ve kterém Vám chceme povyprávět o naší činnosti. Přejeme Vám příjemné čtení a zároveň se budeme těšit na Vaše podněty a dotazy, které určitě zohledníme v našem dalším konání.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN rozvoje vzděláván ORP Aš

 • pondělí, 15 květen 2017 17:07
 • Napsal(a)
Sdružení Ašsko - Místní akční plán
PDF 32 icon MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN rozvoje vzděláván ORP Aš, předkládaný v rámci OP VVV, PO 3, výzva č. 02_15_005  DownBT over

 

CSS - Informační zpravodaj č. 2

 • pátek, 03 březen 2017 09:44
 • Napsal(a)
Centrum společných služeb
Realizace projektu: 1.7.2016- 30.6.2019
Registrační číslo projektu: CZ 03.4.74/0.0/0.0/15-019/0003017

Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko, vydáváme druhé číslo Informačního zpravodaje, ve kterém byste měli najít užitečné informace o naší činnosti. Zároveň Vás prosíme o Vaše dotazy, nové náměty či připomínky, abychom i od Vás dostávali zpětnou vazbu a mohli se Vám blíže přizpůsobit. Přejeme Vám příjemné čtení a budeme se těšit na vaše náměty.

Informační zpravodaj Sdružení Ašsko

 • pondělí, 19 prosinec 2016 16:04
 • Napsal(a)
Sdružení Ašsko je dobrovolný svazek měst a obcí ašského výběžku, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí. Sdružení Ašsko vzniklo v roce 1999. Statutárním zástupcem sdružení je od 1.6.2006 starosta obce Krásná, pan Luboš Pokorný. Sdružení Ašsko je mimo jiné členem svazku Přátelé v srdci Evropy, který vznikl v roce 2002 a skládá se z 5 českých a 9 německých měst a obcí.

 

Sdružení Ašsko bude rozvíjet vzdělávání

 • pondělí, 22 srpen 2016 13:03
 • Napsal(a)
Od června 2016 byl zahájen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Aš (MAP). Realizátorem projektu je Sdružení Ašsko, dobrovolný svazek obcí, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. Projekt je zaměřen prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let, tak aby existovaly jak vhodné podmínky, které povedou k dosažení maximálního úspěchu každého žáka, tak podmínky pro sdílení a výměnu zkušeností mezi pedagogy.

Jeho výstupem bude strategický dokument a akční plán, který určí další směr vzdělávání na Ašsku. Na tvorbě dokumentu se budou participativně podílet zejména tyto subjekty – základní školy, mateřské školy, zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání, obce, neziskové organizace, rodiče a další veřejnost. MAP bude také důležitý z hlediska získávání evropských investic do oblastí předškolního a školního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání, společného vzdělávání a investic (vybavenost, modernizace a rekonstrukce škol), neboť v novém dotačním období budou podpořeny jen záměry prodiskutované v území a zaneseny v MAP. Velký důraz bude kladen na vzájemnou spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání a vznik jejich partnerství.

22.6. proběhla v prostorách Muzea Ašska zahajovací konference MAP, které se zúčastnili zástupci jednotlivých aktérů ve vzdělávání na Ašsku – starostové, ředitelé škol, učitelé a dále také zástupci Karlovarského kraje a KAP (krajský akční plán) a místní akční skupiny MAS21. Byl představen samotný projekt a zdůrazněna jeho důležitost pro rozvoj kvalitního vzdělávání v území. Dále byl zvolen řídící výbor MAP – nejvyšší orgán, který bude celý dokument schvalovat. Samotná tvorba dokumentu by měla probíhat na principu komunitního plánování – to znamená, že podněty by měly přicházet především od těch, kteří se vzděláváním zabývají a měla by být zastoupeno jejich co nejširší spektrum. Za tímto účelem budou vytvořeny i pracovní skupiny, které se v průběhu projektu budou zabývat jednotlivými tématy.

Projekt bude realizován za podpory operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání řídícího orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost byla podána v rámci Výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Vítána je i aktivita z řad široké veřejnosti při spolupráci.

Pokud V případě zájmu je možné se obrátit na zástupce realizátora projektu – Martina Pospíšilovou, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přehled činnosti za rok 2014

 • pátek, 23 leden 2015 07:49
 • Napsal(a)
Města Aš a Hranice a obce Krásná, Podhradí a Hazlov – sdružené od roku 1999 do nejzápadnějšího mikroregionu České republiky – Sdružení Ašsko, spolupracovala i v roce 2014. Tento rok byl všeobecně ve většině členských obcí ve znamení čerpání posledních finančních prostředků v rámci programového období 2007-2013.

Obce tak na své projekty čerpaly dotace zejména z Operačního programu životního prostředí a ze znovu obnoveného Regionálního operačního programu region soudružnosti Severozápad. Dále obce využily možnosti žádat prostřednictvím místní akční skupiny MAS 21 o dotace z programu LEADER. Všechny členské obce souhlasily se zařazením do území působnosti MAS 21 a Sdružení Ašsko se tak stalo partnerem této místní akční skupiny, kde zároveň zastává funkci kontrolního výboru.

U jednoho z nejvýznamnějších projektů Sdružení Ašsko „Integrované přeshraniční cyklostezky Wunsiedel – Selb – Aš“ známé jako Mostní cyklostezka začalo 5leté období tzv. udržitelnosti projektu, což představuje každoroční vytvoření zprávy o stavu a využití vybudované cyklostezky a její předložení kontrolním orgánům. Toto 5leté období udržitelnosti již naopak v roce 2014 skončilo u projektu „Poznej svého souseda“, v rámci kterého byla v členských obcích vybudována dětská hřiště. Od 1.1.2015 tak mohla být všechna z výše jmenovaného projektu pořízená hřiště převedena darovací smlouvou na jednotlivé obce.   

Sdružení Ašsko společně s bavorskými a saskými partnery plánuje přípravu velkého přeshraničního projektu v rámci Zeleného pásu. Zelený pás je dlouhodobý a neustále se rozvíjející projekt, do kterého byly v uplynulých letech zapojeny i obce na Ašsku (Revitalizace zámeckého parku v Krásné, Naučná stezka v Hranicích apod.). V rámci tohoto zastřešujícího projektu je nyní připravován projekt ArteNoah, který si klade za úkol zatraktivnit region trojstátí a přilákat sem návštěvníky. Ve spolupráci měst na bavorské a saské straně, Německého úřadu pro regionální rozvoj a Sdružení Ašsko se budou připravovat podklady a hledat finanční zdroje pro vybudování interaktivního centra pro udržitelný rozvoj, které by mělo stát v lokalitě Neuhausen (Nové Domy) na pomezí s obcí Krásná.

Díky strategické poloze mezi Saskem a Bavorskem se Sdružení Ašsko společně s německými partnery dlouhodobě snaží o zintenzivnění spolupráce příhraničních obcí a vytvoření regionu, který bude příjemný pro život místních obyvatel, poskytne jim dostatek práce, kvalitní infrastrukturu a služby ve sféře sociální a zdravotní, kulturní akce a aktivní odpočinek, ale který na druhou stranu zároveň přiláká turisty. O projektových záměrech a o přípravách na nové programové období 2014-2020 se mimo jiné hovořilo i na dvou jednáních přeshraničního svazku „Přátelé v srdci Evropy“. To první v roce 2014 se konalo v Aši u příležitosti otevření nového muzea v budově bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí 20.května, druhé pak na konci září v bavorském Rehau.

Sdružení Ašsko je v novém dotačním období otevřeno jakékoliv spolupráci, která povede k získání dotačních titulů a přispěje tak ke zkvalitnění a zpříjemnění života obyvatelům v nejzápadnějším koutu České republiky.

Mgr. Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko
http://sa.obeckrasna.cz

Přehled činnosti za rok 2013

 • pondělí, 27 leden 2014 10:22
 • Napsal(a)
Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. I v roce 2013 se mikroregion snažil využít své výhodné polohy pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Sousedství s Bavorskem a Saskem mu totiž umožňuje čerpat dotace jak z bavorského přeshraničního programu tak saského.

Nejvýznamnějším projektem Sdružení Ašsko bylo za rok 2012 bezpochyby dokončení 44 km dlouhé mostní cyklostezky Aš-Selb-Wunsiedel, která byla realizovaná v rámci programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. V roce 2013 tak měla široká veřejnost možnost jí využít při cyklovýletech, pěších procházkách ale i si zaběhat s ostatními účastníky akce“ Volkslauf auf dem Brückenradweg Bayern - Böhmen“, která se konala 27.7. u příležitosti 1. výročí otevření cyklostezky. Na cyklostezce byl v červnu proveden kontrolní audit ministerstva financí, který proběhl bez zjištěných závad.

Společně s Klubem českých turistů uspořádalo sdružení Ašsko 12. ročník Hvězdicového pochodu Aš, Hof, Plauen, jež se koná každé dva roky a jehož pořadatelství tento rok padlo právě na Aš. Projekt byl podpořen Euregiem Egrensis prostřednictvím Fondu malých projektů ČR-Sasko 2007-2013. Trasa pochodu byla plánována na území ašského regionu a zúčastnilo se ho více jak 400 turistů z Česka, Bavorska i Saska. Pochod nabídl 2 trasy – 7 a 13 km. Obě začínaly na Goethově náměstí, první zastávka byla v ašském muzeu, druhá pak na dominantně Ašska – rozhledně, poté se turisti na kratší trase vydali do cíle v Sadech Míru a ti zdatnější pokračovali do Podhradí, Krásné a pak se připojili k ostatním v cíli a užili si příjemný závěr v podobě občerstvení, živé hudby a společného poklábosení v Parku zážitků Bad Elster Aš. Každý účastník obdržel pamětní medaili a účastnický list.

Obce Krásná, Hranice, Hazlov a Podhradí podaly prostřednictvím Sdružení Ašsko na začátku roku 2011 žádost o dotaci na projekt „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge“ V rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 žádost obstála při důkladném hodnocení a projekt byl lokálním řídícím výborem podpořen ke spolufinancování ze strany Evropské unie. V rámci strategického plánování byly analyzovány současné problémy dotčených obcí a byla navrhnuta opatření k jejich řešení. Plán se týkal různých oblastí života v regionu, např. infrastruktury, kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání. Cílem projektu bylo ukázat regionu vhodná témata pro budoucí přeshraniční spolupráci obou mikroregionů popř. členských obcí. Na základě smlouvy OHK Cheb zpracovala v období od 1.6.2012 do 31.3.2013 ve spolupráci s dotčenými obcemi strategické plány zmiňovaných obcí a její představitelé je pak prezentovali na veřejných setkáních občanům jednotlivých obcí. Celá akce byla následně vyúčtována a sdružení tak získalo dotaci ve výši 85% z celkové částky 640 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

Dlouhodobý a neustále se rozvíjející projekt, na kterém se kromě Sdružení Ašsko podílí o okolní obce ze Saské a Bavorské strany je Zelený pás. V rámci tohoto zastřešujícího projektu již byly dřívě zrealizovány některé menší projekty (Revitalizace zámeckého parku v Krásné, Naučná stezka v Hranicích, Regenerace zeleně v Geiplova parku v Aši). V současné době projekt směřuje k tomu, aby se dále zintenzivnila spolupráce příhraničních obcí a aby zde byl vytvořen region, který bude příjemný pro život místních obyvatel, poskytne jim dostatek práce, kvalitní infrastrukturu a služby ve sféře sociální a zdravotní, aktivní odpočinek a kulturní akce, ale který zároveň příláká turisty. Ať na svojí jedinečnou rozmanitost danou rozdílností tří sousedních zemí, tak na unikátní přírodu, která zaujme svojí pestrostí a přítomností vzácných rostlin i živočichů. K tomu jim ale musí zajistit odpovídající úroveň ubytování a gastronomie. Tím, že projekt zasahuje do tří zemí, otevírá se zde možnost financování jednotlivých projektů prostřednictvím Evropských fondů a do budoucnosti bude cílem Sdružení Ašsko vytěžit z této spolupráce co nejvíc a zkvalitnit a zpříjemnit tak život obyvatelům v nejzápadnějším cípu České republiky.

Martina Pospíšilová
manažerka Sdružení Ašsko
http://sa.obeckrasna.cz/

Přehled činnosti za rok 2012

 • úterý, 29 leden 2013 19:32
 • Napsal(a)
Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. I v roce 2012 se mikroregion snažil využít své výhodné polohy pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Sousedství s Bavorskem a Saskem mu totiž umožňuje čerpat dotace jak z bavorského přeshraničního programu tak saského...

Celý příspěvek si můžete přečíst v této příloze (Sdružení Ašsko - příspěvek do ročenky 2012.doc)

Obce na Ašsku pracují na strategickém plánu

 • sobota, 02 červen 2012 16:02
 • Napsal(a)
Obce Krásná, Hranice, Hazlov a Podhradí podaly prostřednictvím Sdružení Ašsko na začátku letošního roku žádost o dotaci na projekt „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge“ V rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 žádost obstála při důkladném hodnocení a projekt byl lokálním řídícím výborem podpořen ke spolufinancování ze strany Evropské unie. Sdružení tak získá dotaci ve výši 85% z celkové částky 640 tis. Kč z prostředků Evropské unie. Zbývající prostředky uhradí zúčastněné obce ze svého rozpočtu. Partnerem projektu se stala bavorská obec Fichtelberg.

Ašsko společně s regionem kolem obce Fichtelberg leží na území společného přeshraničního přírodního parku Smrčiny (Fichtelgebirge). Obě oblasti mají kromě podobných přírodních a společenských podmínek i mnoho dalších společných témat, které je možné propojit a přispět tak dalšímu rozvoji dotčeného územní bez ohledu na průběh hranic. Důkazem dosavadních vazeb obou regionů je realizace několika přeshraničních projektů v posledních letech. V minulosti byla vybudována např. sportovní zařízení, která jsou dnes hojně využívána turisty z obou regionů, obce se vzájemně podporují při plánování a realizaci řady slavností v regionu.
Tyto kroky vedly představitele regionu k myšlence vytvořit pro další programovací období strategický plán rozvoje přeshraniční spolupráce dotčených obcí. Strategický plán rozvoje mikroregionu bude dokumentem zpracovávaným za účelem dlouhodobého plánování rozvoje přeshraniční spolupráce regionu. V rámci strategického plánování budou analyzovány současné problémy dotčených obcí a budou navrhnuta opatření k jejich řešení. Plán se bude týkat různých oblastí života v regionu, např. infrastruktury, kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání. Cílem projektu je ukázat regionu vhodná témata pro budoucí přeshraniční spolupráci obou mikroregionů popř. členských obcí.

Na základě získané dotace vyhlásilo Sdružení Ašsko na konci dubna 2012 výběrové řízení na zpracovatele strategického plánu pro město Hranice, obec Krásná, Hazlov a Podhradí. Ze tří došlých cenových nabídek byla dle pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu vybrána nabídka Okresní hospodářské komory Cheb, s kterou Sdružení Ašsko uzavřelo smlouvu o dílo. OHK Cheb bude od 1.6.2012 do 31.3.2013 ve spolupráci s dotčenými obcemi intenzivně pracovat na pořízení strategických plánů.
Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko

 

„Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ „Investice do vaší budoucnosti“

Ziel EE EU