Projekt: Zima nám nevadí

 • čtvrtek, 17 říjen 2019 14:06
 • Napsal(a)
Projekt: Zima nám nevadí
Žadatel: obec Krásná
Projektový partner: město Bad Elster
Celkové náklady projektu: 13.282 Euro
Dotace: 9.961 Euro (75%)
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů Euregia Egrensis.

Obsah projektu: projekt zahrnuje aktivity spolupráce v podzimním a zimním čase. První aktivita – Lampionový průvod pro rodiny, je naplánována na 26.10. Na trase vedoucí skrz obec se děti setkají s podzimní vílou, která předá vládu zimní královně. Poté se všichni přemístí do sálu místní Sokolovny, kde proběhne vyhlášení soutěže Krásenská buchta. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo upeče sladký nebo slaný moučník, který odpoledne přinese porotě k ochutnání. Česko-německá porota složená z mužů vybere nejlepší pekaře v jednotlivých kategoriích. Po vyhlášení vítězů a předání cen si všichni společně na napečených dobrotách pochutnají. S akcí vánočního setkání je spojeno několik aktivit. 16.11.2019 se v místní školce uskuteční pekařský workshop. Zájemci o pečení štoly se mohou přijít naučit péct tento tradiční německý moučník spojený s adventním časem. Workshop povede německý kamarád ze sboru dobrovolných hasičů, který se s účastníky podělí o své znalosti a zkušenosti s pečením štoly. Důležitou součástí projektu je pořízení audionahrávek pověstí týkajících se Krásné a místních částí v českém a německém jazyce. Pověsti namluvené dle originálu dětmi ze ZUŠ Aš budou zpracovány a nahrány na flash disky, které obdrží přímí účastníci projektu. Vánoční setkání proběhne v neděli 8. 12. 2019 na návsi v obci Krásná. Zde se uskuteční hudební vystoupení místních dětí navštěvujících ZUŠ v Aši společně s dětmi MŠ Krásná. Ti společně zajistí i živý betlém. Připravena bude tvořivá dílna – zdobení perníčků, místní spolky zajistí výrobky na vánoční trhy. V rámci dlouholeté spolupráce hasičských sborů budou němečtí hasiči návštěvníkům Adventu připravovat tradiční regionální pochutiny. Vánoční trh otevřou v 15 hodin projektoví partneři, kteří společně s ostatními účastníky projektu vypustí jako symbol přátelství heliové balonky s vánočním přáním. Na jednotlivých akcích bude pro jejich účastníky (celkem 90 z Čech, 50 z Německa) připraveno občerstvení a propagační předměty. Rozsvícení vánočního stromečku bude předcházet společné pálení prskavek. O 6 dní později, v sobotu 14.12.2019 se hasiči z Krásné, Bad Elster a Adorf potkají na vánočních trzích v Adorfu, kde krásenští nabídnou jejich návštěvníkům pro změnu tradiční české pochutiny. Veškeré aktivity v rámci projektu jsou dostupné obyvatelům všech věkových kategorií, obou pohlaví, všech barev pleti, sexuální orientace, vyznání nebo pohledu na svět, národností, tělesného i mentálního postižení. Projekt odstraňuje bariéry, odbourává předsudky a je otevřený vůči všem. Publicita projektu bude zajištěna propagačními předměty, bannerem, plakáty a informacemi na webových stránkách.

Cíl projektu: projekt umožní setkání široké veřejnosti česko-saského území, podpoří mezilidské vztahy a posílí nadregionální vazby v regionu. Bohatý program a prezentace nejen vánočních tradic a zvyků přispěje k odbourání národnostních bariér. Díky projektu se utuží vzájemná spolupráce nejen projektových partnerů, ale i okolních obcí v příhraničí, jejichž obyvatelé na akce zavítají. Společné setkání přispěje k rozvoji turistického potenciálu v regionu.

EU Nachbar EE

Setkání hasičů z Krásné a Adorfu

 • čtvrtek, 20 prosinec 2018 13:12
 • Napsal(a)
Advent v Adorfu
15. 12. 2018

Obsahem setkání byla návštěva hasičů z Krásné na vánočním trhu města Adorf. V rámci návštěvy zde společně s hasičskými kamarády z Adorfu nabízeli tradiční české a německé pochutiny a nápoje. Hasiči z Krásné návštěvníkům trhu prezentovali např. tradiční české „utopence“, nakládané hermelíny, pikantní klobásu na grilu i studenou čabajku a k zahřátí např. medovinu či grog. Nechybělo tolik oblíbené točené české pivo a pro milovníky sladkého tradiční lázeňské oplatky, které se podávaly i teplé. I přes velmi chladné počasí se akce velmi vydařila, místní byli příjemně překvapeni účastí českých hasičů na jejich trhu, někteří si dokonce stánek pamatovali z loňského roku. Společná účast hasičů byla zároveň velmi dobrou propagací přeshraničního projektu.

 

EU Nachbar

 


Setkání hasičů z Krásné, z Bad Elsteru a Adorfu

 • středa, 12 prosinec 2018 21:41
 • Napsal(a)
Advent v Krásné
9. 12. 2018

Obsahem setkání byla návštěva hasičů z Adorfu a z lázeňského města Bad Elster na vánočním setkání v Krásné. V rámci společného odpoledne na návsi prezentovali saští kamarádi místním obyvatelům a návštěvníkům z širokého okolí Vánoce v Německu prostřednictvím nabídky tradičních pokrmů z regionu Vogtland. Podávaly se opečené bramborové placky s jablečným pyré nebo tzatziki, klobása a pastýřská rolka na grilu, svařené víno a punč. Společně s hasiči přijelo spoustu kamarádů a přátel z Adorfu, Bad Elsteru a místní části Sohl, což přispělo k velkolepé akci, v rámci které došlo k setkání nejen hasičů, ale i obyvatel všech partnerských obcí.

 

EU Nachbar

 


Přeshraniční cvičení hasičů v Krásné

 • pondělí, 22 říjen 2018 13:51
 • Napsal(a)
Přeshraniční cvičení hasičů v Krásné.
20. 10. 2018

Na sobotu bylo naplánováno společné cvičení hasičů z česko-sasko-bavorského regionu v obci Krásná u místního rybníku. Hlavním tématem cvičení byla dálková doprava vody. Cvičení se zúčastnili profesionální hasiči z Chebu, kteří přivezli velkoobjemové čerpadlo SOMATI, profesionální hasiči z Aše, dobrovolní hasiči z Hazlova, Hranic a Krásné a z německé strany dobrovolní hasiči z Adorfu, Bad Elsteru a jeho místní části Sohl a jako hosté dobrovolní hasiči ze Selbu. Cvičení začalo vyhlášením poplachu v 9:06 hod. Problém opět nastal s povoláním hasičů ze Saska, kterým operační středisko nechtělo vyhlásit poplach, protože o cvičení dopředu nevědělo. I přes počáteční problémy ale nakonec všichni dorazili, - Adorfští hasiči přijeli na místo zásahu v 9:49 hod., po nich následovali hasiči z Bad Elsteru a jeho místní části Sohl. Velitel zásahu seznámil všechny postupně přijíždějící jednotky s jejich úkoly. Celé cvičení bylo rozděleno na tři úseky. První úsek měl za úkol přivést za pomoci velkoobjemového čerpadla SOMATI vodu z bývalého koupaliště do cca. 1,3 km vzdáleného rybníka. Druhý úsek zajišťoval dálkovou dopravu vody a třetí kyvadlovou dopravu vody pomocí cisteren do Štítar. Komunikaci mezi hasiči zajišťoval tlumočník prostřednictvím vysílaček. Po ukončení cvičení následoval úklid použitého vybavení a hadic, kterých opravdu nebylo málo. Poté se cca. 80 účastníků přesunulo do Sportovního areálu v Krásné, kde byl postaven stan a v něm zajištěno občerstvení. Nechybělo ani krátké vyhodnocení průběhu cvičení. Po vyhodnocení následovalo posezení všech kamarádů.

 

EU Nachbar

 


Mezinárodní cvičení hasičů ve městě Adorf

 • úterý, 09 říjen 2018 17:10
 • Napsal(a)
Mezinárodní cvičení hasičů v továrně na výrobu hudebních nástrojů GEWA ve městě Adorf.
6. 10. 2018

Obsahem setkání bylo společné cvičení hasičů z Adorfu a jeho místních částí, z Bad Elsteru a místní části Sohl a za českou stranu hasičů z Krásné. V sobotu 6. 9. 2018 v 9.23 hodin byl vyhlášen prostřednictvím operačního střediska ve Zwickau poplach německých hasičů. Vyžádání součinnosti mezi operačními středisky ve Zwickau a Karlovými Vary a vyslání českých kamarádů do Adorfu trvalo 11 minut. Hasiči z Krásné dorazili na místo zásahu až v 9.53 hod., tedy 30 minut po vyhlášení poplachu v Německu (komunikace mezi operačními středisky je stále v řešení tak, aby do budoucna žádost o posilovou jednotku byl co nejkratší). Místem zásahu byla továrna na výrobu hudebních nástrojů GEWA na konci Adorfu při výjezdu na Olešnici. Tématem cvičení byla simulace exploze způsobené požárem a záchrana deseti pohřešovaných osob, které byly následně předány do péče mladých učňů záchranné služby.
Celkem 96 hasičů si dle instrukcí velitele zásahu rozdělilo jednotlivé úkoly. Některé jednotky zajišťovaly dodávku vody pomocí plovoucího čerpadla přímo z potoka Halštrov (Elster), jiné jednotky zasahovaly uvnitř budovy, kde s použitím dýchací techniky hasily ohniska požáru. Jiné skupiny zde hledaly pohřešované osoby. Nutné bylo zajištění komunikace mezi českými a německými hasiči prostřednictvím tlumočníka. Zhruba po dvou hodinách bylo cvičení zdárně bez újmy na zdraví a majetku ukončeno. Poté se všichni zúčastnění přesunuli do hasičské zbrojnice v Adorfu, kde po chutném obědu došlo i na vyhodnocení průběhu cvičení.

 

EU Nachbar

 


Soutěž v požárním útoku
29. 9. 2018

Obsahem setkání byla účast na soutěži pořádané hasiči v Bad Elsteru v areálu Základní školy v sobotu 29. 9. 2018. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev – mezi nimi i dvě družstva dětí. Hasiči z Krásné půjčili svým kamarádům do Bad Elsteru terče k hasičskému útoku. Po absolvování dvou kol došlo k vyhlášení výsledků a přátelskému posezení všech zúčastněných.

 

EU Nachbar

 


Slavnostní předání vozidla GW-L

 • pondělí, 24 září 2018 11:47
 • Napsal(a)
Slavnostní předání vozidla GW-L
14. 9. 2018

V pátek 14. 9. 2018 se v místní části města Bad Elster – Sohl v prostorách před hasičskou zbrojnicí uskutečnilo v rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“ již druhé slavnostní předání hasičského vozidla. Poté, co v květnu byla hasičům z Krásné předána nová velkoobjemová cisterna CAS30 Tatra T815, přišli na řadu kamarádi z Bad Elsteru. V místní části Sohl se nepořizovalo nové vozidlo, ale původní vozidlo LF 16 TS bylo přestavěno na technický automobil vybavený prostředky pro zásah (GW-L). Nová nástavba je vybavena kontejnery, které je možné dle druhu zásahu flexibilně měnit. Součástí vozidla jsou např. hadice o celkové délce 1.500 m a vybavení, které je potřebné pro zásahy při povodních a jiných živelných pohromách. V rámci setkání vystoupili starostové všech projektových partnerů a velitelé hasičských sborů, kteří předali místním hasičům dary. Po oficiální části si kamarádi prohlédli „staronové“ vozidlo a společně poseděli v místní hasičské zbrojnici.

 

EU Nachbar

 


Setkání hasičů z Krásné, Bad Elster a Adorf

 • středa, 05 září 2018 05:00
 • Napsal(a)
1. 9. 2018 - Den otevřených dveří FFW Bad Elster
V sobotu 1.9.2018 vyrazili hasiči z Krásné v nově pořízené cisterně do Bad Elsteru, kde se společně i s kamarády z Adorfu setkali v rámci Dne otevřených dveří. V průběhu akce si mohli všichni příchozí prohlédnout vozový park nejen místních hasičů a hasičskou zbrojnici. Kamarádi z Bad Elsteru si pro návštěvníky akce připravili i praktickou ukázku své práce – v prostorách před hasičskými garážemi byl připraven starší osobní automobil, který posloužil k simulaci dopravní nehody a následného vyproštění zraněné osoby, dále proběhla ukázka požáru oleje, hořlavé kapaliny a dřeva a důsledky použití vody při hašení. Mladí hasiči z Bad Elsteru obdrželi od místního sponzora finanční dar. V rámci setkání byly utuženy nejen vztahy hasičů, ale zvýšilo se i povědomí veřejnosti o společném přeshraničním projektu hasičů z Krásné, Bad Elsteru a Adorfu.

 

EU Nachbar

 


Setkání hasičů z Krásné a hasičů z Adorfu

 • středa, 25 červenec 2018 12:18
 • Napsal(a)
24. 7. 2018
V úterý 24. 7. 2018 vyrazili zástupci projektového partnera obce Krásná s obchodním zástupcem firmy Pavliš a Hartmann spol. s r.o. panem Suchánkem za hasiči do Adorfu, aby jim předali nové plovoucí čerpadlo PH-MAMUT 2400 včetně přídavné nádrže na benzin a potřebné hadice v celkové délce 60 m. Jedná se o nejvýkonnější čerpadlo z nabídky firmy a své uplatnění najde zejména při čerpání vody při přívalových povodních, které město letos postihly. Po převzetí zboží následovalo proškolení přítomných hasičů panem Suchánkem, který zároveň trpělivě odpovídal na dotazy hasičů týkající se obsluhy čerpadla, záruční doby apod. Hasiči byli z pořízení nového čerpadla nadšeni a těší se na nadcházejí čtvrtek, kdy by rádi v rámci výkonu služby, chtěli plovoucí čerpadlo vyzkoušet na vodě.

TECHNICKÁ DATA
maximální průtok (výkon)  2400 l/min
maximální výtlačná výška  22 m
výtlačné hrdlo  spojka A110
motor  Honda GXV 390
výkon motoru  7,6 kW / 10,2 HP
palivo  natural 95
objem palivové nádrže  2,1 litru základ + pomocná nádrž
hmotnost  53 kg

 

EU Nachbar

 


21. 7. 2018
Obsahem setkání byla účast hasičů z Krásné, Remtengrün (místní část Adorf) a Bad Elsteru na soutěži v požárním útoku konaném 21. 7. 2018 v prostorách Sportovního areálu v Krásné. Do soutěže se kromě družstev projektových partnerů přihlásilo i družstvo hasičů z Hranic. Mezi diváky nechyběli kamarádi hasiči ze Sohlu (místní část Bad Elster) a hasiči z Adorfu, kterým se nepodařilo sestavit 7-členné soutěžní družstvo. Soutěžilo se na 2 pokusy, pomalejší čas se škrtal. Vítězný čas byl hned ten první pokus domácích hasičů, kteří požární útok zvládli za 45 sekund. Němečtí kamarádi měli při prvních pokusech trochu problém s nasátím vody, ale druhé pokusy byly již u všech soutěžících vyrovnanější.

Za hasiči z Krásné se umístili hasiči z Remtengrün, třetí místo vybojovali hasiči z Hranic a bramborovou medaili si odvezli kamarádi z královského města Bad Elster. Po ukončení hasičské soutěže následovalo vyhlášení a předání cen a diplomů. V areálu se zároveň konala tradiční slavnost obce Krásná, v rámci které se konaly soutěže pro všechny příchozí. Této akce se hasiči z Remtengrün a z Bad Elsteru také zúčastnili a všichni společně strávili velmi vydařený den.

 

EU Nachbar