Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl. (5)

Hasiči překonávají bariéry

  • 21. květen 2017
  • Napsal(a)
01 mHasiči se za svůj profesionální život setkávají s různými překážkami, se kterými si musí umět poradit. V rámci projektu Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl. se rozhodli poprat i s jazykovou bariérou a začali se učit jazyk svého kamaráda. Od ledna do dubna probíhaly v zasedací místnosti Obecního úřadu v Krásné jazykové kurzy němčiny pro hasiče a ostatní účastníky projektu. Pro lektorku bylo opravdu těžké nastavit úroveň výuky.
Někteří hasiči mají němčinu již pod kůží, jiní naopak zažili ve škole pouze ruštinu, a tak začínali úplně od začátku. Velkým pomocníkem zejména při osvojování slovní zásoby byl Praktický slovník hasičství vydaný Euregiem Egrensis, pracovním sdružením Bavorsko v roce 2010. Cílem kurzu bylo naučit jeho účastníky základní pravidla výslovnosti, jak vytvořit německou větu, seznámit se s hasičskými pojmy a zejména odbourat strach mluvit v cizím jazyce. Ti pokročilí se učili popisovat již konkrétní situace. Němečtí kolegové se naopak učili 12 večerů jazyk český.

02 mA protože nejlepší škola života je praxe, naplánovali manažeři projektu ve spolupráci se zúčastněnými hasičskými jednotkami společné setkání v Aši na kuželně. Na pátek 12.května 2017 byl pro hasiče z obce Adorf, Bad Elster a Sohl objednán autobus, který hasiče přivezl do Aše před budovu kuželny. Již v prvních minutách projevili zejména němečtí kamarádi snahu ukázat, jak krásně jim čeština přirostla k srdci: „Dobrý večer“, „Dobrý den“, „Prosím jedno pivo“ a mnoho dalších slovíček bylo slyšet ze všech rohů kuželny.
Po slavnostním přivítání všech přítomných panem starostou obce Krásná, Lubošem Pokorným, došlo z rukou Dobrovolných hasičů z Adorfu a Klubu Krásňaček k předání finančního daru ve výši 11.000 Kč zástupci Hospice sv. Jiří, panu Mgr. Tomáši Votavovi.


Na řadu přišla sportovní část večera.

Všech 34 zájemců se rozlosovalo do 4 smíšených česko-německých družstev, aby mohlo začít sportovní klání v kuželkách. Každý měl 50 hodů, a i když většina ze zúčastněných nikdy předtím kuželky nehrála, všichni se náramně bavili. Ti, co zrovna nehráli, fandili, anebo se bavili se svými kamarády o aktuálním dění ve sboru, popř. obci, o technice pořizované v rámci výše jmenovaného projektu a společně plánovali další společná setkání a cvičení.

Pro všechny přítomné bylo po celý večer připraveno občerstvení. Po slavnostním vyhlášení výsledků turnaje a předání symbolických cen a diplomů si všichni společně zazpívali českou lidovku „Co jste hasiči, co jste dělali“ a poté se v nočních hodinách rozjeli zpátky do svých domovů.EU Nachbar
Realizace přístavby garáže pro nové vozidlo CAS30 v rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“, který je spolufinancován z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 –2020 je v plném proudu...

Užitkové terénní vozidlo

  • 15. březen 2017
  • Napsal(a)
Vozidlo je určeno pro dva hasiče, má plnohodnotnou kabinu včetně vytápění. Vozidlo je vybaveno modrým majákem a nejnutnějším požárním vybavením pro provedení rychlého zásahu (lékárna, osvětlovací a vyhledávací reflektor, hasící přístroj, ruční vyprošťovací nástroj, řezací nože na bezpečnostní pásy).
UTV je určeno zejména pro záchranu osob v těžko dostupných místech (např. běžkaři, cyklisté, běžci), stejně tak i dopravu požárního příslušenství na obtížně dostupné místa zejména při lesních požárech a v neposlední řadě při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu. K vozidlu lze připojit přívěsný vozík, má také lanový navijá a pro použití v zimě sněhové pásy.

Pořízení Užitkového terénního vozidla ("UTV") je spolufinancováno z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 v rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl“.

Aktuality:
9. 3. 2017 - dodáni vozidla
9. 2. 2017 - probíhá příprava UTV a dovybavení požadovaným příslušenstvím
19. 1. 2017 - proběhlo výběrové řízení na dodavatele, zároveň ZO pověřilo starostu obce podepsat smlouvu s vítěznou firmou Tomico Group z Prostějova


Zastupitelstvo obce Krásná schválilo na svém zasedání dne 30. 3. 2017 smlouvu o pořízení nové požární cisterny. Vítězem výběrového řízení se stala společnost THT Polička, která nabídla nejnižší cenu 7.268.228,- Kč vč. DPH. Jedná se o vozidlo CAS30 Tatra T815 pro velkoobjemové hašení v provedení pro šest osob.

V rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“, který je spolufinancována z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.

Aktuality:
10.5. 2017 - zástupci obce a Jednotky SDH byli pozváni do THT Polička k předvýrobnímu setkání, na kterém byly dořešeny poslední připomínky a byly nám ukázány možnosti realizací vnitřích rolet nástavby a interiéru. V současné době se čeká na dodávku podvozku a poté již začne výroba naší cisterny. V galerii níže jsou fotografie obdobných cisteren, které jsou momentálně ve výrobě.
10.3. 2017 - začíná lhůta na vypořádání námitky jednoho z uchazečů

9. 3. 2017 - proběhlo výběrové řízení

9. 2. 2017 - v současné době se přijímají nabídky, vyhodnocení veřejné zakázky proběhne 9. 3. 2017

 

ilustrační fotografie z výroby

Stanový tábor pro děti

  • 04. leden 2017
  • Napsal(a)
Mladí hasiči z Krásné a Adorfu se v červenci sešli ve stanovém táboře, kde se společně seznamovali s požární technikou, věcnými prostředky a samozřejmě poznávali hlavně sami sebe...

EU Nachbar