Výjezdy JSDH

Výjezdy JSDH (23)

9. 3. 2018 - planý poplach

 • čtvrtek, 15 březen 2018 17:43
 • Napsal(a)
Jednotka vyjela s vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+1 k požáru do obce Kopaniny. Krátce po výjezdu byla však pomocí vozidlové radiostanice odvolána - jednalo se o planý poplach.

23. 2. 2018 - požár

 • úterý, 27 únor 2018 19:35
 • Napsal(a)
K požáru v bývalé přádelně v obci Libá jsme vyjeli s CAS32 T815 v počtu 1+3 krátce po půl jedenácté večer. Na místě již zasahovalo několik jednotek a hořel papírový odpad navrstvený v halách ve 3 a 4 NP objektu. Jednotka dostala za úkol zřídit čerpací stanoviště na rybníku cca 200m od místa požáru a zajistit dálkovou dopravu vody. K lokalizaci požáru došlo krátce před půlnocí. V 1:15 Velitel zásahu rozhodl o přerušení hasebních prací a kontrolovaném vyhoření. Na místě zůstaly tři jednotky a zbytek byl odeslán na své základy. Zásah komplikoval silný mráz. 

29. 10. 2017 - technická pomoc

 • pondělí, 06 listopad 2017 17:24
 • Napsal(a)
Extrémní vítr, který zasáhl celou ČR, nezpůsobil na Ašsku příliš velké škody. Naše jednotka během dne vyjížděla pouze ke třem případům spadlých stromů na komunikace v katastru obce Krásná.

24. 9. 2017 (7:17) - dopravní nehoda

 • neděle, 24 září 2017 08:41
 • Napsal(a)
K dopravní nehodě na křižovatce Podhradí x Smrčiny (u býv. Mavexu) nás povolalo operační středisko krátce po sedmé hodině ráno. Řidič přijíždějící ze směru od Hranic nezvládl řízení a projel křižovatkou až do Ašského potoka. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS Aš. Řidič byl mimo vozidlo bez zjevného zranění a z automobilu neunikaly žádné provozní náplně. Z toho důvodu byla jednotka odeslána zpět na základnu.

22. 9. 2017 (16:35) - dopravní nehoda

 • sobota, 23 září 2017 08:30
 • Napsal(a)
K vážné dopravní nehodě dvou osobních vozidel na obchvatu Aše (silnice I/64) vyjela jednotka vozidlem CAS 32 T815 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde již zasahují všechny složky IZS a jedná se o čelní střet dvou vozidel. Zatímco jednotka HZS Aš vyprošťovala jednu těžce zraněnou osobu, členové jednotky Krásná pomáhali s ošetřením dalších dvou zraněných osob, prováděli posyp vozovky sorbentem, protipožární zabezpečení vozidel a kontrolovali únik provozních nápní do blízkých vodotečí. Následně asistovali při resuscitaci zraněné osoby. Po ukončení zásahu byla jednotka odeslána zpět na základnu.

4. 9. 2017 (12:17) - požár

 • středa, 06 září 2017 08:24
 • Napsal(a)
Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815 v počtu 1+0 k požáru chaty do ašské ulice Na Háji. Po příjezdu na místo události VZ rozhodl, že jednotka bude doplňovat hasební vodu do CAS 20 T 815 HZS Aš, od které byl veden hasební zásah. Po likvidaci požáru odjela jednotka doplnit hasební vodu a následně se vrátila zpět na základnu.

1. 9. 2017 (9:30) - cvičení Bad Elster

 • pondělí, 04 září 2017 07:08
 • Napsal(a)
Taktické cvičení v Bad Elsteru v rámci přeshraniční spolupráce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815 a VEA Ford Tranzit v počtu 1+8. Po příjezdu na místo události v NSR, obec Bad Elster se VJ Krásná nahlásil VZ požární stanice Bad Elster. VZ rozhodl, že jednotka Krásná bude s další jednotkou z NSR, provádět ochlazování nádrží s topným olejem. Po ustanovení techniky CAS 32 T 815 bylo započato ochlazování nádrží pomocí lafetové, mlhové proudnice. Toto trvalo cca 40 minut. Voda k ochlazování byla dodávána dálkově, do CAS 32 T 815, dvěma hadicemi „B 75“. Celkem bylo k ochlazení použito cca 10000 litrů vody. Po ukončení zásahu pomáhali členové jednotky s likvidací dopravního vedení „B75“. Následně se všichni zasahující hasiči přesunuli na požární stanici v Bad Elsteru, kde bylo provedeno vyhodnocení cvičení.

30. 8. 2017 (17:00) - cvičení NL

 • sobota, 02 září 2017 14:36
 • Napsal(a)
Ve středu 30. 8. 2017 se jednotka zúčastnila taktického cvičení na zásah na nebezpečnou chemickou látku. Tento typ zásahu vyžaduje velké množství sil a prostředků a je časově náročný. Úkolem jednotek bylo zachtánit ze zasaženého objektu tři zraněné osoby v bezvědomí a poté  zjistit chemické vlastnosti látky a její nebezpečnost a určit jak s ní zacházet kvůli likvidaci. Zasahující v nebezpečné zóně používali protichemické obleky OPCH90 a pro jejich očistu muselo být na místě vybudované dekontaminační stanoviště. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Aš, HZS Cheb a JSDH Krásná.

18. 8. 2017 (17:40) - požár

 • sobota, 19 srpen 2017 09:18
 • Napsal(a)
K požáru dřevěné kůlny jsme vyjeli do Hranic s CAS32 T815 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo zde již zasahovali příslušníci HZS Aš a JSDH Hranice. Jednalo se o požár zahradní kůlny ze které se požár rychle rozšířil i na střechu vedle stojícího rodinného domu. Následně na místo dorazila ještě posilová jednotka z Hazlova. Prováděli jsme současné hašení kůlny i střechy domu, kdy se musela rozebrat část střešní krytiny, pod kterou hořelo. Po likvidaci požáru jsme museli zajistit odkrytou střechu plachtami. Závěr zásahu znepříjemnila bouřka a silná průtrž mračen. Poté se jednotky vrátily na základny.

17. 8. 2017 (22:48) - požár

 • pátek, 18 srpen 2017 09:14
 • Napsal(a)
V pozdních večerních hodinách byl jednotce vyhlášen poplach. Vyjeli jsme do ašské Okružní ulice k požáru v bývalé Tostě. Po příjezdu na místo zde již zasahovali příslušníci HZS Aš a jednalo se o požár stavebního odpadu na dvoře objektu. Jednotka HZS Aš provedla likvidaci a poté se jednotky vrátily na základny.