Admin

Admin

9. 3. 2018 - planý poplach

čtvrtek, 15 březen 2018 17:43
Jednotka vyjela s vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+1 k požáru do obce Kopaniny. Krátce po výjezdu byla však pomocí vozidlové radiostanice odvolána - jednalo se o planý poplach.

Malí chemici

úterý, 13 březen 2018 13:25
V pondělí 6. března 2018 navštívily děti naší mateřské školy v Krásné ašské gymnázium. Do prostor školy nás pozval ředitel Gymnázia Aš Mgr. Petr Jelínek. Děti nemohly dospat, aby na vlastní oči viděly chemickou laboratoř. Dveře se otevřely a v pěkně vybavené učebně bylo na co se…

Spolupráce MŠ Krásná a MŠ Adorf

úterý, 13 březen 2018 12:44
Setkání partnerských školek MŠ Krásná a MIKITA Adorf v rámci projektu „Spolupráce MŠ Krásná a MŠ Adorf“ Spolupráce partnerských školek bude pokračovat i v roce 2018. Naplánována jsou dvě setkání na jaře a dvě v letním období. První setkání proběhlo v Adorfu 06. 3. 2018. Děti z…

Omezení otevírací doby Pošty

pátek, 09 březen 2018 09:51
Omezení otevírací doby České pošty v Krásné  9. 3 8:00 - 11:00 h -  12. 3 8:00 - 11:00 h  -  13. 3 - 13:00 - 16:30 h  14. 3 8:00 - 11:00 h  -  15. 3  - 13:00 - 16:30 h  16. 3 - 13:00 -…

Důležité upozornění!

středa, 07 březen 2018 18:02
Milí občané, rádi bychom Vás upozornili, že po obci Krásná se pohybují lidé, vydávající se za pracovníky společnosti ČEZ. Skuteční pracovníci společnosti se prokazují platnou legitimací! Při setkání s takovými lidmi prosím volejte na obecní úřad nebo rovnou na Policii ČR, protože se jedná o podomní prodej,…

Analýza přínosů CSS

čtvrtek, 01 březen 2018 15:35
V souladu s Metodikou č. 1 má Centrum společných služeb zpracovat Analýzu přínosů jednou za rok minimálně za jednu agendu. V roce 2017 hodnotilo CSS veřejné zakázky v obci Krásná. Nyní se bude CSS zabývat úsporou času při vybraných úkolech starosty v obci Krásná. Jedná se o…

CSS - Informační zpravodaj č. 4

čtvrtek, 01 březen 2018 15:32
Centrum společných služeb Realizace projektu: 1.7.2016- 30.6.2019 Registrační číslo projektu: CZ 03.4.74/0.0/0.0/15-019/0003017Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko, dostává se Vám do rukou čtvrté číslo Informačního zpravodaje, ve kterém Vás chceme pozvat ke společným činnostem podle toho, s jakými problémy a požadavky se na nás obrátíte. Informační…

23. 2. 2018 - požár

úterý, 27 únor 2018 19:35
K požáru v bývalé přádelně v obci Libá jsme vyjeli s CAS32 T815 v počtu 1+3 krátce po půl jedenácté večer. Na místě již zasahovalo několik jednotek a hořel papírový odpad navrstvený v halách ve 3 a 4 NP objektu. Jednotka dostala za úkol zřídit čerpací stanoviště…

Poskytování informací_main

úterý, 02 leden 2018 10:26
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ukládá povinným subjektům řadu povinností. Povinnými subjekty dle InfZ jsou mimo jiné také obce. Následující text slouží jako stručný obecný přehled všech povinností, jejichž splnění InfZ po obcích požaduje. Metodický návod…
Žádost o poskytnutí informace   13. 11. 2017 Žádost o poskytnutí informace   2. 10. 2017 Žádost o poskytnutí informace   31.8. 2017 Žádost o poskytnutí informace   31. 7. 2017 Žádost o poskytnutí informace   30. 6. 2017 Žádost o poskytnutí informace   3. 4. 2017…