Admin

Admin

Kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za komunální odpady a část II. Poplatek ze psů vyhlášky č. 1/2013, o místních poplatcích     Schválena: 22. 1. 2015     Účinnost: 22. 1. 2015
O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí     Schválena: 13. 5. 2014     Účinnost: 31. 12. 2014

OZV č. 1/2013, o místních poplatcích

neděle, 01 leden 2017 07:21
O místních poplatcích (ZRUŠENA ČÁST II. - Poplatek ze psů, vyhláškou č. 1/2015)     Schválena: 16. 5. 2013     Účinnost: 3. 6. 2013

OZV č. 2/2009, o zrušení OZV č.1/2008

neděle, 01 leden 2017 07:21
O zrušení OZV č.1/2008 (o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti)     Schválena: 5. 11. 2009     Účinnost: 30. 11. 2009

OZV č. 1/2009, Územní plán Krásná

neděle, 01 leden 2017 07:21
Územní plán Krásná     Schválena: 2. 7. 2009     Účinnost: 21. 7. 2009
O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství     Schválena: 8. 11. 2007     Účinnost: 18. 12. 2007
O společném školském obvodu základní školy     Schválena: 12.1. 2006     Účinnost: 13. 1. 2006
O závazné části územního plánu sídelního útvaru Krásná     Schválena: 13.5. 2004     Účinnost: 29. 5. 2004
Kterou se stanovuje požární řád obce     Schválena: 8.1. 2004     Účinnost: 1. 2. 2004
O koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce     Schválena: 25. 4. 1997     Účinnost: 30. 6. 1997