Admin

Admin

Důležité upozornění!

středa, 07 březen 2018 18:02
Milí občané, rádi bychom Vás upozornili, že po obci Krásná se pohybují lidé, vydávající se za pracovníky společnosti ČEZ. Skuteční pracovníci společnosti se prokazují platnou legitimací! Při setkání s takovými lidmi prosím volejte na obecní úřad nebo rovnou na Policii ČR, protože se jedná o podomní prodej,…

Analýza přínosů CSS

čtvrtek, 01 březen 2018 15:35
V souladu s Metodikou č. 1 má Centrum společných služeb zpracovat Analýzu přínosů jednou za rok minimálně za jednu agendu. V roce 2017 hodnotilo CSS veřejné zakázky v obci Krásná. Nyní se bude CSS zabývat úsporou času při vybraných úkolech starosty v obci Krásná. Jedná se o…

CSS - Informační zpravodaj č. 4

čtvrtek, 01 březen 2018 15:32
Centrum společných služeb Realizace projektu: 1.7.2016- 30.6.2019 Registrační číslo projektu: CZ 03.4.74/0.0/0.0/15-019/0003017Milí obyvatelé regionu DSO - Sdružení Ašsko, dostává se Vám do rukou čtvrté číslo Informačního zpravodaje, ve kterém Vás chceme pozvat ke společným činnostem podle toho, s jakými problémy a požadavky se na nás obrátíte. Informační…

23. 2. 2018 - požár

úterý, 27 únor 2018 19:35
K požáru v bývalé přádelně v obci Libá jsme vyjeli s CAS32 T815 v počtu 1+3 krátce po půl jedenácté večer. Na místě již zasahovalo několik jednotek a hořel papírový odpad navrstvený v halách ve 3 a 4 NP objektu. Jednotka dostala za úkol zřídit čerpací stanoviště…

Poskytování informací_main

úterý, 02 leden 2018 10:26
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ukládá povinným subjektům řadu povinností. Povinnými subjekty dle InfZ jsou mimo jiné také obce. Následující text slouží jako stručný obecný přehled všech povinností, jejichž splnění InfZ po obcích požaduje. Metodický návod…
Žádost o poskytnutí informace   18. 10. 2018 Žádost o poskytnutí informace   13. 6. 2018 Žádost o poskytnutí informace   13. 11. 2017 Žádost o poskytnutí informace   2. 10. 2017 Žádost o poskytnutí informace   31.8. 2017 Žádost o poskytnutí informace   31. 7. 2017…
Zpráva o poskytování informací za rok 2017 22. 1. 2018 Zpráva o poskytování informací za rok 2016 23. 1. 2017 Zpráva o poskytování informací za rok 2015 18. 1. 2016 Zpráva o poskytování informací za rok 2014 26. 1. 2015 Zpráva o poskytování informací za rok 2013…
Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice.

ZO-2018

sobota, 27 leden 2018 08:10
 18. 1. 2018  20. 2. 2018  22. 3. 2018  26. 4. 2018  24. 5. 2018 V souvislosti s platností Nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR"), které platí od 25. 5. 2018, jsme nuceni ukončit zveřejňování "Zápisů ze zastupitelstva".Zápisy jsou…
Setkání v Adorfu dne 16. 12. 2017 Obsahem setkání byla návštěva hasičů z Krásné na vánočním trhu města Adorf. V rámci návštěvy zde společně s hasičskými kamarády z Adorfu nabízeli tradiční české a německé pochutiny a nápoje. Hasiči z Krásné návštěvníkům trhu prezentovali např. tradiční české „utopence“…