Admin

Admin

Kterou se stanovuje požární řád obce     Schválena: 8.1. 2004     Účinnost: 1. 2. 2004
O koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce     Schválena: 25. 4. 1997     Účinnost: 30. 6. 1997
 Kterou se ruší obecně závazné vyhlášky o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, která nabyla účinnosti dne 1.4.1994; dále o místním poplatku z reklamních zařízení, která nabyla účinnosti dne 1.1.1991 a vyhláška o ukládání pevného domovního odpadu, která nabyla účinnosti dne 25.9.1992     Schválena: 9.…

PCR-2017

pátek, 10 únor 2017 10:08
 Leden  Únor   Březen  Duben                

PCR-2016

pátek, 10 únor 2017 10:08
 Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec

PCR-2015

pátek, 10 únor 2017 10:08
 Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec

PCR-2014

pátek, 10 únor 2017 09:33
 Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec

PCR-2013

pátek, 10 únor 2017 09:28
 nevydával se  nevydával se  nevydával se  nevydával se  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec
Bourání opuštěných panelových domů ve Štítarech je v plném proudu. Projekt "Demolice stavebního objektu na st.p. č. 65 a 66 v k.ú. Štítary u Krásné" se realizuje za přispění z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Velkoprostorový modulový stan

čtvrtek, 22 prosinec 2016 15:22
V rámci přeshraničního projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“ byl obcí Krásná pořízen v prosinci 2016 velkoprostorový modulový stan Forum Alfa o rozměrech 10 x 30 m.Díky modulovému systému lze stan využít pro vytvoření zázemí pro zasahujíci hasiče v případě špatných povětrnostních podmínek u zásahu,…